header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001

  

ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Κέρκυρα, 21/06/2019 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Στο τεύχος A’ 65/24.04.2019 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο μέρος τέταρτο τροποποίηση του ν. 2971/2001, και συγκεκριμένα στο άρθρο 31, ορίζονται τα ακόλουθα: 

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 

Το άρθρο 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 

β) Στα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ύστερα από την έκδοση της προς τούτο απαιτούμενης ειδικής άδειας βάσει του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20. 

γ) Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β΄ επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση έργου με τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 20, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται σε σαφώς καθορισμένο τμήμα του παραχωρηθέντος αιγιαλού, που δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής παραχώρησης, με αντάλλαγμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναλογούν για τον συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση αντάλλαγμα, και για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ίσο ή μικρότερο 

με το χρόνο της παραχώρησης, σε κάθε δε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης. Η παραχώρηση ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα είναι υψηλότερο από το αναλογούν για το συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση. Οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Την ευθύνη για την τήρηση των 

όρων της παραχώρησης φέρει ο παραχωρησιούχος, ευθυνόμενος πλήρως από κοινού και εις ολόκληρον με τον εξ αυτού έλκοντα δικαιώματα. Η σύμβαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας. 

δ) Οι περιπτώσεις β΄και γ΄δεν αποκλείουν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε τρίτο επιχειρηματία, στην ίδια περιοχή, για την άσκηση επιχείρησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20. 

6. Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια 

ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης. 

Η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 31 αφορά αποκλειστικά τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής που διαθέτουν νόμιμη άδεια έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

Ο νομοθέτης με την νεότερη αυτή νομοθετική πρωτοβουλία επιτρέπει σε εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής που διαθέτουν νόμιμη άδεια έμπροσθεν από ξενοδοχειακή επιχείρηση να συνάπτουν σύμβαση έργου με αυτή. Με άλλα λόγια, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, η οποία διαθέτει παραχώρηση νόμιμης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν εγκαταστάσεών της μπορεί να παραχωρήσει «το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής παραχώρησης, με αντάλλαγμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναλογούν για τον συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση αντάλλαγμα, και για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ίσο ή μικρότερο με το χρόνο της παραχώρησης, σε κάθε δε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης. Η παραχώρηση ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα είναι υψηλότερο από το αναλογούν για το συγκεκριμένο παραχωρούμενο 

χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση. Οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.» 

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίζει ότι η σύμβαση αυτή κοινοποιείται στην Κτηματική Υπηρεσία, η οποία ελέγχει εάν το οικονομικό συνάλλαγμα που καταβλήθηκε αντιστοιχεί πράγματι σε αυτό που ορίζει ο Νόμος. Η νεότερη αυτή διάταξη διαφοροποιείται, κατά πολύ, από την προγενέστερη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε την υπεκμίσθωση χώρου από την ξενοδοχειακή επιχείρηση προς τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής. 

Επίσης, η ίδια αυτή διάταξη προβλέπει ότι εάν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατή η συνεννόηση και η παραχώρηση από την ξενοδοχειακή μονάδα κοινόχρηστου τμήματος του αιγιαλού, τότε δεν αποκλείεται ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχει νόμιμη άδεια (γεωγραφικό στίγμα θαλασσίου χώρου) να ζητήσει και να του παραχωρηθεί κοινόχρηστο τμήμα του αιγιαλού για την επίτευξη του σκοπού της επιχείρησής του. Δηλαδή ο νομοθέτης του επιτρέπει να ζητήσει και να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού ανεξάρτητα εάν ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδος. 

Τελειώνοντας, επισημαίνουμε ότι επικεντρώνουμε τις προσπάθειες μας για την ορθή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων κατά τη διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας. 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης Θεριανός Φίλιππος 

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΕΑΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.