header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Θέμα: Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας

Θέμα: Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 28/07/2020

Αρ. Πρωτ.: 149

Προς: 1) κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών, μέσω email: ypourgos@ypes.gr,

 2) κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω email: minister.sec@mnec.gr,

3) κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών,

μέσω email yfyp.fpdp@minfin.gr

Κοιν.: 1) κ. Γρηγόριο – Αλέξανδρο Δημητριάδη, ΓΓ Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού, μέσω email: gengram@primeminister.gr,

2) κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, ΥπουργόΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω email: minister@yna.gov.gr  , minister.office@yna.gov.gr,

3) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, μέσω email: info@kedke.gr,

4) Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας, μέσω email: kthmkerk@otenet.gr, 5) Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, μέσω email: kerk.thma@hcg.gr

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Ο Σύνδεσμός μας διαμαρτύρεται εντόνως και εκφράζει την έκδηλη απογοήτευσή του διότι μέχρι σήμερα κανένας από τους τρείς δήμους της Κέρκυρας (Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Δήμος Νότιας Κέρκυρας)  έχει προχωρήσει στις προβλεπόμενες από την υπ. αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασίες για την παραχώρηση στους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής των κοινόχρηστων  χώρων αιγιαλού και παραλίας. Ενώ, λοιπόν, με την πιο πάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση η Πολιτεία μεταβίβασε, από 15/5/2020,  το δικαίωμα διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας προς τους δήμους με σκοπό αυτοί να το παραχωρήσουν σε τρίτους, δεν προέβηκαν στις νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες. 

Με την υπ’ αρ. 10-57/11-6-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, αποφασίστηκε η εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και με την  υπ’ αρ. 11-81/3-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ίδιου Δήμου καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. Η δημοπρασία διεξήχθη τις 15/7/2020, συνολικά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την εκμίσθωση σαράντα έξι (46) χώρων για εκμετάλλευση, αναδείχθηκαν πλειοδότες δεκαοχτώ (18) συμμετέχοντες και τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 13-94/15-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Μετά την κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας και ενώ αναμενόταν να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης με τους πλειοδότες, τις  εντελώς ξαφνικά και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω εξήγηση, οι αναδειχθέντες πλειοδότες κλήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας να παραλάβουν τους φακέλους των προσφορών τους, διότι, όπως τους  ειπώθηκε, η διεξαχθείσα δημοπρασία ακυρώθηκε. Αυτές οι περιπτώσεις  αντανακλούν μία μεγάλη αλήθεια: την ακαμψία και την ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης, που την αποτρέπουν σε πρακτικό επίπεδο από το να συμβάλει στην ανάπτυξη .

Ήδη διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, το μεγαλύτερο διάστημα της καλοκαιρινής περιόδου έχει ήδη παρέλθει και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης των χώρων του αιγιαλού στις περιφέρειες των Δήμων του Νομού Κέρκυρας. Τυχόν διεξαγωγή  δημοπρασίας  από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω χώρων και θα έχει δραματικές επιπτώσεις στους επαγγελματίες του κλάδου μας που μισθώνουν τους χώρους αυτούς, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν τελικά να ασκήσουν το επάγγελμά τους κατά τη τρέχουσα τουριστική περίοδο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για εκατοντάδες επαγγελματίες που έχουν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα  από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση καθώς και από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι επαγγελματίες αυτοί είχαν  προγραμματίσει να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, έχοντας επενδύσει όλες τους τις οικονομίες στη δραστηριότητα αυτή και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας λάβει δάνεια από τράπεζες, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους ισχύοντες κανόνες δικαίου και στην τήρησή τους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δυστυχώς όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ισχύοντες κανόνες δικαίου δεν εφαρμόστηκαν, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση και τη συμπεριφορά των επαγγελματιών του κλάδου μας, οι οποίοι εξ αυτού του λόγου έχουν περιέλθει πλέον σε απελπιστική οικονομική κατάσταση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3072/Β’/23-07-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση κοινόχρηστων τμημάτων αιγιαλού και παραλίας μέχρι και τις 31-07-2020. Η παράταση, όμως, αυτή αφορά ελάχιστους δήμους, οι οποίοι είχαν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την διενέργεια δημοπρασιών και δεν μπορούσαν να τις διεκπεραιώσουν στην χρονική προθεσμία (15-07-2020) που προβλέπεται από την υπ. αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση πριν τροποποιηθεί. Επομένως, είναι άτυχη κατά την εκτίμησή μας η παραπάνω παράταση καθώς επιφέρει παραπάνω καθυστερήσεις στο χρόνο έναρξης της διαδικασίας για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από την Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας. Με τα ως τώρα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας δήμος από τους τρείς στην Κέρκυρα δεν έχει προχωρήσει για δημοπρασία των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, συνεπάγεται ότι αποτελέσματα για την υπογραφή μισθωτικής σύμβασης δεν θα υπάρχουν με τις ευνοϊκότερες συνθήκες πριν το τέλος Αύγουστου.  Όπως, γίνεται εύκολα αντιληπτό αβελτηρίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μας στερούν εν τοις πράγμασι το δικαίωμα να ασκήσουμε την θεμιτή επαγγελματική μας δραστηριότητα, και μάλιστα σε καιρό που οι επιχειρήσεις μας βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και περιμένουμε τον μήνα Αύγουστο να περισώσουμε ότι μπορεί να σωθεί.

Η αυξανόμενη κρατική δραστηριότητα και οι πολυσχιδείς μορφές κυριαρχικής συμπεριφοράς διευρύνουν τις δυνατότητες παρανομίας (παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους της Διοίκησης η οποία συνιστά παραβίαση της γενικής υποχρέωσης επιμέλειας της Διοίκησης βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας και της αρχής της καλής πίστης.) των κρατικών οργάνων και το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να προξενήσουν στους διοικουμένους, με αποτέλεσμα οι ζημιογόνες συνέπειες της κρατικής συμπεριφοράς να συναντώνται πολύ συχνά και να είναι σημαντικά εμφανείς στο σύγχρονο κόσμο. Όμως, η μορφή του κράτους δικαίου ως κράτος κοινωνικής πρόνοιας και εγγυητής των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων επιτάσσει το κράτος να αποκαθιστά κάθε ζημία που προκαλεί στους πολίτες, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν αυτή προέρχεται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του.

Η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα μας και η αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων, ήταν αναμενόμενο πως θα συνέβαλλε σημαντικά στην εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το κόστος που προκαλείται στην οικονομία από την παράλυση των βασικότερων τομέων της οικονομιών, όπως είναι ο τομέας του τουρισμού, του εμπορίου κλπ, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί σε σημαντικό βαθμό από την συνεισφορά του δημόσιου τομέα.

Με άλλα λόγια, την ώρα που τα γρανάζια της κρατικής μηχανής πρέπει να πάρουν μπρος και όχι να παραλύσουν πλήρως, αντί να δοθεί ώθηση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των επαγγελματιών του τουρισμού,  οι υποθέσεις αυτές (με το συγκεκριμένο  περιεχόμενο τους) λόγω γραφειοκρατίας έχουν αδρανοποιηθεί.

Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες του κλάδου μας στο Δήμο  Κέρκυρας και ενδεχομένως και σε άλλους Δήμους, ζητάμε, για τους δήμους που δεν ανταποκρίθηκαν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, και, δεν  έχουν υλοποιήσει  τη διαδικασία δημοπράτησης και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, να εξεταστεί από τις υπηρεσίες σας η δυνατότητα να επιτραπεί στους επαγγελματίες του κλάδου μας που είχαν νόμιμη μισθωτική σύμβαση μέχρι τις 31-12-2019, να εγκατασταθούν στους ίδιους χώρους, έναντι του ίδιου οικονομικού ανταλλάγματος, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν άμεσα την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ώστε να μην κινδυνεύουν με βαρύτατα πρόστιμα που απειλούνται εναντίον τους.

Άλλωστε, το οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού για έτος 2020, όποτε και αν αυτό καταβληθεί, αφορά όλη την τουριστική περίοδο του έτους 2020. Με άλλα λόγια, το οικονομικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί μετά το τέλος Αυγούστου δεν θα αφορά του επόμενους μήνες αλλά θα αφορά και αυτούς για τους οποίους δεν μας έχει επιτραπεί η εγκατάσταση στην παραλία. 

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.