header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
07/09/2022

Σήμερα, Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου του 2022 και ώρα 21:00, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζει το καταστατικό, τα ακόλουθα μέλη: 

 1. Ξωμεριτάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ/Σ
 2. Θεριανός Φίλιππος, Γεν. Γραμματέας Δ/Σ
 3. Τράνακας Σταμάτιος, Ταμίας Δ/Σ
 4. Σπυρόπουλος Λεωνίδας, Μέλος Δ/Σ
 5. Κουφίδης Στέφανος, Μέλος Δ/Σ
 6. ΤαμαρέσηςΚωνστανίνος, Μέλος Δ/Σ
 7. Σαραντίδης Χρήστος, Μέλος Δ/Σ
 8. Μιχαλάς Παύλος Κόλιν, Μέλος Δ/Σ

Απόντες:

 1. Γιακούμαρος Κωνστανίνος, Αντιπρόεδρος Δ/Σ (Δικαιολογημένα απών)

Σημ.: Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Θεριανός Φίλιππος, λόγω τεχνικών προβλημάτων με την τηλεφωνική συσκευή του δεν μπορούσε να συνδεθεί σε ζωντανή σύνδεση, ωστόσο παρακολούθησε την συζήτηση και παρέβαινε μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόταν σε απαρτία, δηλαδή ήταν παρόντα περισσότερα από τα μισά συν ένα του μέλη ξεκίνησε η συνεδρίαση, όπου προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ/Σ, κ. Ιωάννης Ξωμεριτάκης.

Στη τακτική συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Προγραμματισμός δράσης για την υλοποίηση των προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου που έχουν υποβληθεί στα Υπουργεία Οικονομικών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
 2. Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στην διεκπεραίωση των υποθέσεων επιχειρήσεων από την πλατφόρμα eΔΛΑ, καθώς και άλλα προβλήματα που έχουν ανακύψει από διαμαρτυρίες μελών.
 3. Ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση του Συνδέσμου και για την πορεία εισπράξεων της ετήσιας συνδρομής μελών.
 4. Λήψη απόφασης και προγραμματισμός ενεργειών για την παρουσία του Συνδέσμου στο Ναυτικό Σαλόνι που θα διεξαχθεί από τις 7 έως 11/12/22.
 5. Τοποθετήσεις μελών για δυσλειτουργίες που προέκυψαν κατά την φετινή περίοδο και συζήτηση για τα θαλάσσια ατυχήματα που έλαβαν χώρα την φετινή περίοδο. Προτεινόμενες ενέργειες του Συνδέσμους για την πρόληψή τους.

1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ/Σ, κ. Ξωμεριτάκης Ιωάννης, έλαβε τον λόγο και αφού έκανε μια εκτενή αναφορά στα εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, εισηγήθηκε να αποσταλούν άμεσα επιστολές προς τα συναρμόδια Υπουργεία για συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Κατά την συζήτηση ο Γεν. Γραμματέας του Δ/Σ, κ. Θεριανός Φίλιππος, εισηγήθηκε να επισκεφτούμε και τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτη Γεώργιο, ο οποίος ασκεί τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και να αναζητήσουμε και μέσω  αυτού λύσεις στα ώριμα πλέον αιτήματά μας. Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική και εκτενής συζήτηση για την επικαιροποίηση του διεκδικητικού πλαισίου και ομόφωνα συμφωνήθηκε η ανάληψη άμεσων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων και τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να καθοριστούν δια ζώσης συναντήσεις. Τελειώνοντας, ο Πρόεδρος του Δ/Σ, κ. Ξωμεριτάκης Ιωάννης, επισήμανε ότι η ΚΥΑ για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας λήγει στις 31/12/2022 και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην έγκαιρη χρονικά έκδοση της νέας ΚΥΑ στην οποία θα πρέπει να τροποποιηθούν ατέλειες και δυσλειτουργίες στην εφαρμογή της. Προς τον σκοπό αυτό, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θ.μ.α είναι οι μόνες χωροθετημένες σε συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης και στο σημείο αυτό πρέπει να παραχωρείται ο αναγκαίος χώρος επί του αιγιαλού για την εξυπηρέτηση των σκοπών των επιχειρήσεων. Εξίσου σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε να επιλυθεί αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι παραχωρήσεις χώρου από τους οικείους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Πρέπει να υπάρχει από όλους τους ΟΤΑ μια ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, έτσι ώστε να αποφθεχθεί το φαινόμενο άλλοι δήμοι να προχωρούν απευθείας σε τριετείς συμβάσεις ενώ άλλοι σε μονοετείς.     

2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, κ. Βλάχος Μιχαήλ, εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ/Σ ότι παρατηρούνται υπέρμετρες καθυστερήσεις που φθάνουν και τους τρεις μήνες στην διεκπεραίωση των αιτήσεων στην ηλ. πλατφόρμα e-ΔΛΑ. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, αλλά το πραγματικό γεγονός παραμένει και έγκειται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που δημιουργεί μια τόσο μεγάλη χρονικά καθυστέρηση. Βεβαίως, επισημάνθηκε ότι δεν παρατηρείται η ίδια καθυστέρηση σε όλες τις Λιμενικές Αρχές, αλλά το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίζεται στις Λιμενικές Αρχές, όπως της Κέρκυρας, όπου υπάρχουν πάνω από εκατό επιχειρήσεις εκμισθωτών θ.μ.α. Όλα τα μέλη του Δ/Σ συμφώνησαν ότι η πλατφόρμα e-ΔΛΑ είναι ένα καλό εργαλείο για την διαπεραίωση των υποθέσεών μας, ωστόσο σε επικείμενη επίσκεψή μας στην Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπ. Ναυτιλίας να επισημανθεί αυτό το φαινόμενο και να αναζητηθούν τρόποι επίλυσής του.

Στην συνέχεια το μέλος του Δ/Σ, κ. Σαραντίδης Χρήστος, έθεσε υπόψη των μελών του Δ/Σ ένα πρόβλημα που προέκυψε στην περιοχή της Χαλκιδικής και σχετίζεται με την αγκυροβολία των σκαφών, τζετ σκι κλπ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θ.μ.α. Αναλύθηκε διεξοδικά τα σχετικά άρθρα του Γ.Κ.Λ. και άλλων συναφών διατάξεων σχετικά με την αγκυροβολία και συμφωνήθηκε, αφού δούμε την εξέλιξη του θέματος, να παρέμβουμε, εάν χρειαστεί, νομοθετικά και να εξειδικεύσουμε τις έννοιες «αγκυροβολία» και «στάθμευση» σκαφών κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το μέλος του Δ/Σ, κ. Μιχαλάς Παύλος, επισήμανε μια ερμηνευτική προσέγγιση που σχετίζεται με την αγκυροβολία και στάθμευση των σκαφών μετά το πέρας της εργασίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι το άρθρο 24 πργ.1, περίπτωση ι) του Γ.Κ.Λ. 20 δεν ερμηνεύεται ομοιόμορφα από όλες τις Λιμενικές Αρχές με αποτέλεσμα να επικρατεί η άποψη ότι μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει τα σκάφη να απομακρύνονται από τον χώρο της εργασίας. Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ/Σ και επικράτησε η άποψη ότι αυτό εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της κάθε περιοχής. Ωστόσο, η ερμηνεία του όρου «κατάλληλος χώρος» δεν αποκλείει τα σκάφη να αγκυροβολούν στο σημείο δραστηριότητας της επιχείρησης εκμίσθωσης θ.μ.α.   

3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Ο Ταμίας του Συνδέσμου, κ. Τράνακας Σταμάτιος, ενημέρωσε αναλυτικά αναφορικά με τις εισπράξεις των συνδρομών του έτους 2022 και έθεσε θέμα προς συζήτηση την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε όλα τα μέλη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, επισήμανε ότι από το σύνολο των 453 εγγεγραμμένων μελών, έχουν μέχρι στιγμή καταβάλει την συνδρομή τους περίπου 145 μέλη, δηλ. 31,13 % επί του συνόλου. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Σεπτέμβρης πάντοτε είχε μια ανοδική πορεία αναφορικά με τις εισπράξεις των συνδρομών και ως εκ τούτου εκτιμάται   ότι, τηρουμένων των αναλογιών, οι εισπράξεις βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο. Αφού ακούστηκαν οι απόψεις όλων των μελών του Δ/Σ, επικράτησε η άποψη ότι ο Σύνδεσμος οφείλει να προβεί σε διοργανώσεις συνεδριακών συσκέψεων ανά περιοχές, έτσι ώστε να έρθουμε σε άμεση επαφή με τα μέλη μας, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους και να βελτιώσουμε το επίπεδο επικοινωνίας μαζί τους. Ειδικότερα θα πρέπει να επισημανθεί σε όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου, μέλη και μη, ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που τα κεκτημένα και οι βεβαιότητες εύκολα ανατρέπονται, και εφόσον ο κλάδος δεν έχει δυναμική εκπροσώπηση σε όλα τα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, πολυποίκιλα συμφέροντα καραδοκούν για την ανατροπή των κεκτημένων. Απαιτείται, λοιπόν, η μέγιστη δυνατή συσπείρωση και η δυναμική παρουσία προς τα έξω, και αυτό μόνο επιτυγχάνεται με την αυξημένη αντιπροσώπευση της βάσης που αποτελεί και τον μοχλό πίεσης προς τους πολιτικούς προϊσταμένους των Υπουργείων. Από όλα τα μέλη του Δ/Σ ομόφωνα επισημάνθηκε ότι υπάρχει η εσφαλμένη νοοτροπία ότι μετά τις τελευταίες κατακτήσεις του κλάδου, όλα βαίνουν καλώς και έχουν επαναπαυθεί. Για το λόγο αυτό, υπογραμμίστηκε ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε προς όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου και να επισημάνουμε  ότι η διατήρηση και η βελτίωση του επιχειρηματικού πεδίου δράσης μας έχει ως αναγκαία προϋπόθεση έναν οικονομικά εύρωστο Σύνδεσμο.    

4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Συνδέσμου στην επικείμενη έκθεση του Ναυτικού Σαλονιού, που θα διεξαχθεί από τις 7-11 Δεκεμβρίου 2022, ως είθισται, ενώ παράλληλα να διενεργηθεί και η ετήσια Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης του Ναυτικού Σαλονιού. Το μέλος του Δ/Σ, κ. Σαραντίδης Χρήστος, εισηγήθηκε να παραστεί ο Σύνδεσμος με περίπτερο και στην  Έκθεση Θαλάσσιος Τουρισμός –  Sea & Tourism Expo, που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια 4 – 6 Νοεμβρίου 2022, καθόσον έχει έρθει ο ίδιος σε άμεση επαφή με τους διοργανωτές, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν στον Σύνδεσμο δωρεάν περίπτερο. Τα μέλη του Δ/Σ συμφώνησαν με την εισήγησή του και προς τούτο εξουσιοδότησαν το μέλος, κ. Σαραντίδη Χρήστο, να έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο διοργανωτή της έκθεσης και να διερευνήσει τη δυνατότητα εξεύρεσης κατάλληλης αίθουσας, έτσι ώστε παράλληλα να πραγματοποιηθεί και μία προ-συνεδριακή συνέλευση μελών που δραστηριοποιούνται στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και  όσα άλλα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν.   

5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Για το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ/Σ, κ. Ξωμεριτάκης Ιωάννης, τοποθετήθηκε και απευθυνόμενος στο Δ/Σ ανέφερε ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, δεν είχαμε ανησυχητικό αριθμό θαλασσίων ατυχημάτων από διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής. Αιτιολόγησε την άποψή του σημειώνοντας ότι ο αριθμός των επισκεπτών υπερδιπλασιάστηκε φέτος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και αυτό ενδεχόμενα συνέλαβε από τον μηδενικό αριθμό ατυχημάτων που είχαμε πέρσι να υπάρχουν καταγεγραμμένα δύο έως τρία θαλάσσια ατυχήματα φέτος (αναμένουμε τα επίσημα στοιχεία). Στην συνέχεια, υπογράμμισε ότι όλες οι ενέργειες μας πρέπει να κατατείνουν στην επιμελή και συνετή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και για το λόγο αυτό, ίσως, θα πρέπει το Δ/Σ να διοργανώσει θεματικές ημερίδες για περαιτέρω υπενθύμιση και επιμόρφωση των μελών μας πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. 

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώστηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση μέλη.

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Τα μέλη:

 1. ΓιακούμαροςΚωνστανίνος
 2. Τράνακας Σταμάτιος
 3. Σπυρόπουλος Λεωνίδας
 4. Κουφίδης Στέφανος
 5. ΤαμαρέσηςΚωνστανίνος
 6. Σαραντίδης Χρήστος
 7. Μιχαλάς Παύλος Κόλιν

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.