header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας

Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 14/02/2021

Αρ. Πρωτ.: 188

Προς: 1) Δήμο Ζακύνθου (Γραφείο κ. Δημάρχου),μέσω email: dimoszak@otenet.gr

Κοιν.: 1) κ. Στυλιανό Πέτσα, Αν. Υπουργό Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω email: gram.anyp@ypes.gr  

2) κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών,

μέσω email yfyp.fpdp@minfin.gr

3) κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, ΥπουργόΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω email: minister@yna.gov.gr  , minister.office@yna.gov.gr,

4) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,

μέσω email: info@kedke.gr,

5) Κτηματική Υπηρεσία Ζακύνθου,

μέσω email: KtimZak@2658.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου Αιγιαλού και Παραλίας

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Ο Σύνδεσμός μας διαμαρτύρεται εντόνως και εκφράζει την έκδηλη απογοήτευσή του διότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Ζακύνθου δεν έχει προχωρήσει στις προβλεπόμενες από την υπ. αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασίες για την παραχώρηση στους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής των κοινόχρηστων  χώρων αιγιαλού και παραλίας. Ενώ, λοιπόν, με την πιο πάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση η Πολιτεία μεταβίβασε, από 15/5/2020,  το δικαίωμα διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας προς τους δήμους με σκοπό αυτοί να το παραχωρήσουν σε τρίτους, δεν έχετε προβεί στις νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες.  Έχουν περάσει πάνω από εννιά (9) ολόκληροι μήνες  από τη θέση σε ισχύ της σχετικής ρύθμισης και ακόμα ο Δήμος σας δεν την έχει εφαρμόσει, πιθανολογούμε δε πως ούτε και πρόκειται.

Ήδη διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης των χώρων του αιγιαλού στις περιφέρειες του Δήμου Ζακύνθου. Τυχόν διεξαγωγή  δημοπρασίας  από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω χώρων και θα έχει δραματικές επιπτώσεις στους επαγγελματίες του κλάδου μας που μισθώνουν τους χώρους αυτούς, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν τελικά να ασκήσουν το επάγγελμά τους κατά τη τρέχουσα τουριστική περίοδο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για δεκάδες επαγγελματίες που έχουν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα  από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση καθώς και από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι επαγγελματίες αυτοί είχαν  προγραμματίσει να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα κατά την περσινή και τρέχουσα τουριστική περίοδο, έχοντας επενδύσει όλες τους τις οικονομίες στη δραστηριότητα αυτή και σε πολλές περιπτώσεις έχοντας λάβει δάνεια από τράπεζες, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους ισχύοντες κανόνες δικαίου και στην τήρησή τους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δυστυχώς όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ισχύοντες κανόνες δικαίου δεν εφαρμόστηκαν, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση και τη συμπεριφορά των επαγγελματιών του κλάδου μας, οι οποίοι εξ αυτού του λόγου έχουν περιέλθει πλέον σε απελπιστική οικονομική κατάσταση.

Όπως, γίνεται εύκολα αντιληπτό αβελτηρίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μας στερούν εν τοις πράγμασι το δικαίωμα να ασκήσουμε την θεμιτή επαγγελματική μας δραστηριότητα, και μάλιστα σε καιρό που οι επιχειρήσεις μας βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και περιμένουμε τον μήνα Αύγουστο να περισώσουμε ότι μπορεί να σωθεί.

Η αυξανόμενη κρατική δραστηριότητα και οι πολυσχιδείς μορφές κυριαρχικής συμπεριφοράς διευρύνουν τις δυνατότητες παρανομίας (παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους της Διοίκησης η οποία συνιστά παραβίαση της γενικής υποχρέωσης επιμέλειας της Διοίκησης βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας και της αρχής της καλής πίστης.) των κρατικών οργάνων και το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να προξενήσουν στους διοικουμένους, με αποτέλεσμα οι ζημιογόνες συνέπειες της κρατικής συμπεριφοράς να συναντώνται πολύ συχνά και να είναι σημαντικά εμφανείς στο σύγχρονο κόσμο. Όμως, η μορφή του κράτους δικαίου ως κράτος κοινωνικής πρόνοιας και εγγυητής των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων επιτάσσει το κράτος να αποκαθιστά κάθε ζημία που προκαλεί στους πολίτες, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν αυτή προέρχεται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του.

Η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα μας και η αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων, ήταν αναμενόμενο πως θα συνέβαλλε σημαντικά στην εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το κόστος που προκαλείται στην οικονομία από την παράλυση των βασικότερων τομέων της οικονομιών, όπως είναι ο τομέας του τουρισμού, του εμπορίου κλπ, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί σε σημαντικό βαθμό από την συνεισφορά του δημόσιου τομέα.

Με άλλα λόγια, την ώρα που τα γρανάζια της κρατικής μηχανής πρέπει να πάρουν μπρος και όχι να παραλύσουν πλήρως, αντί να δοθεί ώθηση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των επαγγελματιών του τουρισμού,  οι υποθέσεις αυτές (με το συγκεκριμένο  περιεχόμενο τους) λόγω γραφειοκρατίας έχουν αδρανοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα τέθηκαν προηγουμένως υπόψη σας, σας παρακαλούμε πολύ, πριν προχωρήσουμε στις δικές μας (καταστατικές) ενέργειες, να μας ενημερώσετε με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, εάν εγκρίνετε (ή απορρίπτετε) τον συγκεκριμένο τρόπο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους που προβλέπει η αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020  ΚΥΑ. Επίσης (με την ίδια απόφασή σας), παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν προτίθεσθε να προχωρήσετε άμεσα στην πιο πάνω διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας για την φετινή περίοδο, επισημαίνοντας σας παράλληλα ότι η αρμοδιότητά σας για την παραχώρηση της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας λήγει τις 30 Απριλίου του 2021.


Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.