header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 26/11/2020

Αρ. Πρωτ.: 176 

Προς: κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, 

μέσω email yfyp.fpdp@minfin.gr

Κοιν.: 1. κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας, μέσω email: ypep@primeminister.gr

2. κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών,  μέσω email: ypourgos@ypes.gr

3. κ. Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μέσω email: info@kedke.gr

ΘέμαΑπορρέοντα από την συνάντησή μας για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθ. 47458/15-052020(ΑΔΑ 6Η1ΖΗ-ΙΕΣ) με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. για απαγόρευση παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.»

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, 

Ήδη από τις αρχές Μαΐου του 2020 με το από 25/05/2020 έγγραφό μας προς εσάς, τον Υπουργό Εσωτερικών και την Κ.Ε.Δ.Ε., υποβάλλαμε αίτημα για την ορθή εφαρμογή της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης από τους Δήμους. Στο έγγραφό μας είχαμε εγκαίρως επισημάνει την αδικία που θα δημιουργείται από την επιλεκτική εφαρμογή του τρόπου παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που επιλέγει  ο κάθε Δήμος  ξεχωριστά. Κατά την άποψη του Συνδέσμου μας, η σαφήνεια της διατύπωσης του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 καθώς και της αιτιολογικής του έκθεσης, δεν αφήνει αμφιβολίες ως προς το ότι η δυνατή διάρκεια της δια δημοπρασίας μίσθωσης είναι τρία (3) έτη τα οποία καθορίζονται με ενιαίο και σαφή τρόπο για όλους τους αιτουμένους την παραχώρηση, αλλά ούτε και επιτρέπει διαφορετική ρύθμιση. 

Όμως, μετά λύπη μας διαπιστώνουμε ότι και σήμερα, επτά μήνες μετά, δεν μας έχετε απαντήσει! Σήμερα, λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο, παράλογο και άδικο φαινόμενο: πολλοί εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής διαθέτουν τριετή άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με χρήση πόστου επί της παραλίας, ενώ άλλοι είτε διαθέτουν για ένα χρόνο, είτε δεν διαθέτουν καθόλου. Για το θέμα αυτό καταφέραμε να συναντηθούμε μαζί σας τις 15/10/20, σε καλό κλίμα, και να λάβουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τον ομοιογενή τρόπο παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας από όλους τους δήμους, γεγονός που επιβεβαιώσαμε προς τα μέλη μας με επίσημο Δελτίο Τύπου.   

Η αρχή της ισότητας, επιβάλλει την όμοια διοικητική μεταχείριση ατόμων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες οικονομικές συνθήκες (π.χ. είναι νομικά ανίσχυρο και λογικά παράδοξο και ανεπίτρεπτο εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχουν την έδρα τους στον ίδιο Νομό, αλλά σε διαφορετικό Δήμο, ή έστω σε διαφορετικό νομό να διαφοροποιείται η επαγγελματική τους άδεια με μοναδικό κριτήριο το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο κάθε Δήμος για την παραχώρηση του αιγιαλού.)  

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήσαμε να αποσταλεί διευκρινιστική εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στην εφαρμογή της μέσω της εγκυκλίου. Η βασική στόχευση της εγκυκλίου είναι να δημιουργήσει τυποποιημένες διαδικασίες, ώστε να ξεφύγουμε από την μικροπολιτική αντίληψη, τις ψηφοθηρικές προσεγγίσεις, προπαντός τις καταχρηστικές πρακτικές. Να παύσει  επιτέλους η πεπατημένη των ελαστικών διαδικασιών και οι Δήμοι να πρέπει στο εξής να κινηθούν  μέσα σε ένα εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο, με συγκεκριμένους κανόνες, σύμφωνα με τον ρόλο των Ο.Τ.Α  και τις αρμοδιότητες των Δημάρχων.

Έχουμε εξηγήσει απολύτως πειστικά, επικαλούμενοι το ξεκάθαρο κείμενο του νόμου και του Συντάγματος, ότι το ζήτημα αυτό ακουμπάει πρωτίστως τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ως θεσμικός φορέας, μέσω των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών  εγγυάται την προστασία και θωράκιση της σωστής ερμηνείας και εφαρμογής  της ισχύουσας νομοθεσίας , ασκώντας παράλληλα εποπτεία στην ορθή εφαρμογή της. Το Υπουργικό Οικονομικών είναι εκείνο που συντονίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας στα θέματα των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. 

Όταν αποδίδεις αρμοδιότητες σε κάποιον, για να τον ελέγξεις, το πιο αυστηρό αντίβαρο είναι οι αυστηρές διαδικασίες. Ένας δήμαρχος που έχει ελαστικές διαδικασίες είναι πολύ πιο εύκολο να χειραγωγήσει, να κινηθεί στα όρια του νόμου. Ένας δήμαρχος, όμως, ο οποίος θα κινείται μέσα σε ένα εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο που καθορίζει ο νόμος, έχει πολύ λιγότερα περιθώρια να μπορέσει να αυθαιρετήσει  και να δημιουργήσει συγκεντρωτικές δομές. Εμείς δεν πιστεύουμε στους μεσσίες, πιστεύουμε πρώτα απ’ όλα στις διαδικασίες. 

Ωστόσο, σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία μας με τους αρμόδιους συμβούλους σας,  μας απαντήσατε ότι δεν θα εκδοθεί η απαιτούμενη εγκύκλιος και ως εκ τούτου μας δημιουργήσατε σύγχυση και ερωτηματικά για το όλο ζήτημα. Παρακαλούμε, λοιπόν, να μας  απαντήσετε ,εάν  είναι στις προθέσεις σας να υλοποιήσετε τα συμφωνηθέντα, γιατί σας το δηλώνουμε από τώρα πως τα μέλη μας ούτε διατεθειμένα είναι, ούτε τις οικονομικές αντοχές έχουν να αντιμετωπίσουν ξανά καταστάσεις ανάλογες με αυτές που βιώσαμε στο πρόσφατο παρελθόν με τις καταχρηστικές πρακτικές πολλών Δήμων.

Όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρήσεις μας στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουμε τεράστια ποσά για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να απολαμβάνουμε αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσίες. Τώρα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, τώρα που τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η βιωσιμότητά των επιχειρήσεών μας, και με απογοήτευση βλέπουμε τους περισσότερους Δήμους να «σφυρίζουν αδιάφορα».

Δε ζητούμε χάρες. Ζητάμε το αυτονόητο. Από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω της ολιγωρίας και της αδράνειας πολλών ζητάμε προγραμματισμό εκ των προτέρων. 

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως εκδώσετε συμπληρωματική διευκρινιστική Εγκύκλιο όπου θα αναφέρεται σαφώς ότι η διάρκεια της δημοπρασίας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας είναι τρία (03) έτη (πλέον δύο έτη) και συμπίπτει με την χρονική διάρκεια παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας προς τους Δήμους, με στόχο την ομοιογενή αντιμετώπιση το θέματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τη διευκόλυνση της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των Μελών μας.

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Επισυνάπτονται:

  1. Το από 25/05/20 έγγραφό μας
  2. Το από 19/10/20 Δελτίο Τύπου μας

Το από 25/05/20 έγγραφό μας
👇🏼

wag-pdf

Το από 19/10/20 Δελτίο Τύπου μας👇🏼

wag-pdf

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.