Γιατί να γίνω μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Προπονητών & Εκμισθωτών Θ.Μ.Α

 

….έχεις 3 λόγους
και 16 συγκριτικά πλεονεκτήματα !

ΗΓΕΣΙΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΓΝΩΣΗ