ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
23/07/2020
  • Ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής θα πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα 20. Οι κανόνες και οι οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό, θα πρέπει να κοινοποιούνται με σαφήνεια σε όλα τα μέλη που εργάζονται στην επιχείρηση.
  • Ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή δραστηριοποίησής του θα πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο,  ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο ατυχημάτων και η έκθεση των πελατών σε συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή βλάβη της υγείας τους.
  • Ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε εργασία, η οποία απαιτεί να εργάζονται πολλά άτομα μαζί και η οποία θέτει ιδιαίτερους κινδύνους, πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου.
  • Ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ανατίθενται σε εργαζόμενους της επιχείρησής του μόνο εργασίες για τις οποίες είναι κατάλληλοι βάσει της ηλικίας τους, της καταστάσεως της υγείας τους και της καταρτίσεώς τους.
  • Ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε κανένα νεαρό άτομο δεν ανατίθενται ακατάλληλα καθήκοντα.
  • Ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό του και να εκδίδει κατάλληλες οδηγίες με σαφή και εύληπτο τρόπο, κατανοητές από όλο το προσωπικό του και να επαληθεύει, δεόντως, ότι αυτές οι οδηγίες έγιναν κατανοητές.
  • Ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και όλου του εξοπλισμού εκτάκτων αναγκών και προστασίας, διατηρείται σε καλή κατάσταση και αποθηκεύεται σωστά.

Τα ατυχήματα προκαλούνται σε πολλές περιπτώσεις από έλλειψη γνώσεων ή ανεπαρκή εκπαίδευση, ελλιπή κατανόηση του ασφαλούς τρόπου δραστηριοποίησής, μη προσκόλληση στις διαδικασίες, έλλειψη προνοητικότητας και λήψη αχρείαστων ρίσκων, συχνά σε αρκετά απλές εργασίες. Η σύνεση και η προνοητικότητα αποτελούν φυσικά χαρακτηριστικά του καλού επαγγελματία κατά την εργασία του, ο οποίος θα πρέπει να μετατρέψει σε συνήθεια το να βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν κινδύνους ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και συνηθισμένων καθημερινών καταστάσεων.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες του Εκμισθωτή Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.