Έκτη Γενική Συνέλευση Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής μέσο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM