Την Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 20:00, συνήλθε ύστερα από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 15/4/2024 το νέο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, όπως αυτό αναδείχθηκε από τις εκλογές. 

Ο πρώτος στην τάξη σε σταυρούς επιτυχίας κύριος Θεριανός Φίλιππας προέδρευσε του νέου διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. Θεριανός Φίλιππος του Αναστασίου 
2.Τράνακας Σταμάτιος του Γεράσιμου 
3. Κουφίδης Στέφανος του Σταύρου 
4. Δέμελου Ειρήνη του Τσαμπίκου 
5. Γιακούμαρος Κωνσταντίνου του Κυριάκου 
6. Μιχαλάς Παύλος-Κόλιν του Ιωάννη 
7. Ταμαρέσης Κωνστανίνος του Διονυσίου 
8. Ξενέλλης Κωνσταντίνος του Βύρων 
9. Κάνταρος Ιωάννης του Σπυρίδων 

Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κύριος Θεριανός Φίλιππας ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι μοναδικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η εκλογή προεδρείου του συνδέσμου όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό του. Ο πρόεδρος αφού συνεχάρη όλα τα μέλη για την εκλογή τους έκανε μια μικρή ιστορική αναδρομή στα πεπραγμένα αλλά και τις προτεραιότητες του συνδέσμου και ακολούθως πρότεινε για πρόεδρο του νέου διοικητικού συμβουλίου τον κύριο Γιακούμαρο Ντίνο ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν αντιπρόεδρος του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Γιακούμαρος Ντίνος ευχαρίστησε για τιμή που γίνεται στο πρόσωπο του και αποδέχτηκε την πρόταση. Έγιναν τοποθετήσεις από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ομόφωνα ψηφίστηκε ο κύριος Γιακούμαρος ως πρόεδρος του νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Στην συνέχεια προτάθηκε ως αντιπρόεδρος ο κύριος Ξενέλλης Κωνσταντίνος ως Γενικός Γραμματέας ο κύριος Φίλιππας Θεριανός και ως Ταμίας ο κύριος Σταμάτης Τράνακας.

 Το  διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τις προτάσεις και έτσι μετά από την ψηφοφορία το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Πρόεδρος: Γιακούμαρος Κωνσταντίνος 

2. Αντιπρόεδρος: Ξενέλλης Κωνσταντίνος 

3. Γραμματέας: Θεριανός Φίλιππος 

4.Ταμίας: Τράνακας Σταμάτιος 

5. Μέλος: Κουφίδης Στέφανος 

6. Μέλος: Δέμελου Ειρήνη 

7. Μέλος: Μιχαλάς Παύλος-Κόλιν 

8. Μέλος: Ταμαρέσης Κωνστανίνος 

9. Μέλος: Κάνταρος Ιωάννης