header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Ανοιχτή Επιστολή Πρόσκλησης

Ανοιχτή Επιστολή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 01 Δεκεμβρίου του 2019, και ώρα 10:00 π.μ στο ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX (Αρτεμισίου 1-3, Γλυφάδα, Αθήνα), κρίνουμε απαραίτητο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση των μελών μας αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης λήψης αποφάσεων.  

1. Ο Σύνδεσμός μας  δεν αποτέλεσε απλά ένα νέο θεσμό αλλά μια καινοτομία, επιβεβλημένη από ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία  των επιχειρήσεων  μας. Διανύοντας ήδη το πέμπτο έτος της λειτουργίας του ο θεσμός του Συνδέσμου μας  έχει ήδη κατορθώσει να εμπεδώσει σχέση εμπιστοσύνης τόσο με τα μέλη μας όσο και με τις υπηρεσίες του Κράτους. Μέχρι σήμερα λειτουργεί άμεσα τόσο σε επίπεδο καθημερινής επαφής και υποδοχής αιτημάτων – παραπόνων από εκμισθωτές  και επιχειρήσεις όσο και σε επίπεδο θεμελίωσης, εδραίωσης και ανάδειξης του ίδιου του θεσμού χωρίς να περιορίζεται στις στενά προβλεπόμενες κατά νόμο αρμοδιότητές του αλλά οριοθετώντας τον ρόλο και την λειτουργία του από την ανάγκη των μελών να απευθυνθούν θεσμικά και να ακουστούν τα προβλήματά τους.

2. Με προηγούμενες παρεμβάσεις μας, όπως ενδεικτικά η αναμόρφωση του Γ.Κ.Λ  με αριθμ. 20 η δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για τις παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας κ.α, επιδιώξαμε την οριοθέτηση, καθορισμό και εξειδίκευση του σκοπού, της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του θεσμού αλλά και την άμεση, εύκολη, ευέλικτη και αποτελεσματική πρόσβαση των μελών μας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μάλλον η οικονομική συγκυρία δεν έχει επιτρέψει στον βαθμό που θα χρειαζόταν την υιοθέτηση όλων  των προτεινόμενων θεσμικών παρεμβάσεων. Παράλληλα πάντως σε συνεργασία και επαφή με τους θεσμικούς φορείς  της χώρας και με την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων έχει γίνει προσπάθεια ενίσχυσης, εμπέδωσης και ενδυνάμωσης του θεσμού  σε Πανελλήνιο επίπεδο παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις.

3. Ο Σύνδεσμος μας με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και ευαισθησία συνεχίζει να αντιμετωπίζει κάθε παράπονο, και  αναφορά των μελών και να παρέχει λύση σε συνεργασία με τις υπηρεσίες όταν το ζήτημα εντάσσεται στις αρμοδιότητες του. Επιπλέον συμπαραστέκεται, κατευθύνει και αναζητά διέξοδο και σε όποιο άλλο ζήτημα μέχρι σήμερα έχει τεθεί ακόμη και έξω και πέρα από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Ακριβώς αυτή αφενός η στάση και δράση που έχει επιδείξει ο θεσμός και η εμπιστοσύνη αφετέρου με την οποία έχει περιβάλει τον θεσμό κάθε μέλος μας δημιουργούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον προσανατολισμό της λειτουργίας του και στην αναπτυξιακή προσπάθεια που συντελείται και επιδιώκεται περαιτέρω από τον Σύνδεσμο.

4. Ο θεσμός του Συνδέσμου μας πρέπει και είναι κοντά στα ολοένα εντεινόμενα προβλήματα των μελών του, γι’ αυτό και συνεχώς αναζητά διεξόδους θεσμικής αναβάθμισης του ρόλου του, έτσι  ώστε με την κατάλληλα προσεκτική και υπεύθυνη στόχευση μπορούν να δώσουν ώθηση προς τα εμπρός. Επομένως η αξιοποίηση  όλων των μελών μας καθίσταται σημαντική. Ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος και με δεδομένο ότι η υλοποίηση των στόχων μας επιβάλλει την σύμπραξη και τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο μας, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ και ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ σε όλους τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου και τους καλούμε στο περίπτερο  του Συνδέσμου μας στην ετήσια έκθεση του Ναυτικού Σαλονιού, που θα πραγματοποιηθεί από τις Τετάρτη 27 Νοεμβρίου ως Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2019, στο κτίριο της Ξιφασκίας, στον ίδιο δηλ. εκθεσιακό χώρο στον οποίο διενεργείται κατά τα τελευταία χρόνια, ώστε να σας γνωρίσουμε και να γνωρίσετε τις δράσεις μας. Ακόμη θα επιτρέψει σε «διστακτικούς» επαγγελματίες συναδέλφους να καταλάβουν την σημασία της συμμετοχής στο Σύλλογο και να εγγραφούν σ αυτόν, έτσι ώστε, όχι μόνο να απολαμβάνουν σαν αυτονόητα τα αγαθά της δράσης του αλλά και να συμβάλουν ισότιμα στην επίτευξή τους.

5. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί την κινητοποίηση συσπείρωση  και ενεργοποίηση όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Με την αντίληψη ότι την λύση θα την δώσουμε οι ίδιοι οι πολίτες και δεν μπορεί να περιμένουμε μοιρολατρικά τις εξελίξεις ο Σύνδεσμος μας λειτουργεί και ως επίκεντρο και συνδετικός κρίκος για την ενημέρωση και διαχείριση κεντρικών και δυσεπίλυτων προβλημάτων της καθημερινότητας των επαγγελματιών του κλάδου  ακόμη και έξω από την προβλεπόμενη αρμοδιότητα.

6. Ασχοληθήκαμε με υπευθυνότητα με το φλέγον ζήτημα που αγγίζει πολύ μεγάλο αριθμό εκμισθωτών  και την ίδια την πραγματική οικονομική δραστηριότητα: την συνεχόμενη και αδιάλειπτη ανανέωση των αδειών. Ο Σύνδεσμος μας  έχει εκφράσει τόσο το ενδιαφέρον και την ανησυχία του για το συγκεκριμένο καίριο ζήτημα όσο και την διάθεσή του να υπερασπιστεί  με την στήριξη   όλων   την  σημαντική αυτή  κατάκτηση..

7. Η διευθέτηση του ζητήματος της αβεβαιότητας έγκαιρης ανανέωσης των αδειών λειτουργίας μας  είναι κρίσιμη, αν όχι καθοριστική, για την επιβίωση του μέσου εκμισθωτή, για την ίδια την πραγματική οικονομία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η αβεβαιότητα που επικρατούσε ως προς την συνέχιση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητα  ήταν  ένας γόρδιος δεσμός για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας που θα έπρεπε να κοπεί αποφασιστικά και γενναία ώστε να δοθεί μια κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη λύση, που ενωμένοι οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

8. Στο πλαίσιο της υπεύθυνης και άμεσης ενημέρωσης των μελών μας λειτουργεί από το 2015 η μοναδική και πρωτοποριακή στην λειτουργία του θεσμού  διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης (w-a-g.gr). Πιστεύουμε ότι μπορούμε και αξίζει να διευρύνουμε την θεματολογία της και να την στηρίξουμε ως έναν νέο τρόπο επικοινωνίας. 

9. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες της προς τα μέλη μας. Για αυτό χρειάζεται αφενός να παρακολουθούμε τις εξελίξεις αφετέρου να ενδοσκοπούμε  και να καταγράφουμε αδυναμίες και προβλήματα στις διαδικασίες και τις πρακτικές της. Σκοπός του ερωτηματολογίου που ακολουθεί είναι η ενεργός συμμετοχή των μελών μας στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των μελών  την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε και την βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, επ’ ωφελεία του παραγόμενου έργου.

10. Κατά το συνήθως συμβαίνον, μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση συνιστούσαν, κατά βάση, εξωγενή επιβολή. Οι πρωτοβουλίες ξεκινούσαν είτε «από τα πάνω» είτε «από έξω». Ακολουθείτο, το μοντέλο της ιεραρχικής επιβολής, άρα της υποχρεωτικής εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών απόψεων της εκάστοτε διοίκησης.

Για να υπερκεραστούν οι δυσκολίες αυτές, οι οποίες οδηγούν σε αλληλοεπικαλύψεις και ημιτελείς προσπάθειες, επιχειρούμε μια κομβικής σημασίας αλλαγή,. Φέρον στοιχείο της  προσπάθειας μας είναι η μεταρρυθμιστική αλλαγή και βελτίωση να προέλθει «από τα κάτω», δηλαδή από τους ίδιους τους επαγγελματίες , οι οποίοι και την λειτουργία των επιχειρήσεων τους  γνωρίζουν, και τις υφιστάμενες αδυναμίες αντιλαμβάνονται, και τα προβλήματα των πελατών τους αφουγκράζονται. Θεωρούμε πως οι επαγγελματίες του κλάδου  αποτελούν μέρος της λύσης, και όχι μέρος του προβλήματος, όπως πολλοί θέλουν να ισχυρίζονται. 

Για τους λόγους αυτούς εκτιμούμε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.