header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Θέμα: Προτάσεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την Μείωση του Οικονομικού Ανταλλάγματος Τοποθέτησης και Χρήσης Πλωτής Εξέδρας από τους Εκμισθωτές Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.

Θέμα: Προτάσεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την Μείωση του Οικονομικού Ανταλλάγματος Τοποθέτησης και Χρήσης Πλωτής Εξέδρας από τους Εκμισθωτές Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

Κέρκυρα, 04/11/2020

Αρ. Πρωτ.: 169

Προς:  κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω email: minister@yna.gov.gr  , minister.office@yna.gov.gr,

Κοιν.: 

1) κ. Βιδάλη Αντώνιο, Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.), Διευθυντής Γραφείου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω email: avida@yna.gov.gr

2) Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικήςμέσω email: dlp@yna.gov.gr

Θέμα: Προτάσεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την Μείωση του Οικονομικού Ανταλλάγματος Τοποθέτησης και Χρήσης Πλωτής Εξέδρας από τους Εκμισθωτές Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.

Σχετ.: το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 161/18-09-2020 έγγραφό μας. 

Στη συνέχεια του πιο πάνω σχετικού εγγράφου μας και της  συνάντησής μας, τις 14 Οκτωβρίου 2020, με τον Διευθυντή του Γραφείου σας, Αντιναύαρχο εν αποστρατεία, κ. Βιδάλη Αντώνιο, σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την φιλόκαλη διάθεσή σας να ακούσετε τις εισηγήσεις και προτάσεις μας και προσβλέπουμε πάντα στη συνεργασία μας.

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας, οι συνεργάτες σας άκουσαν με προσοχή τις προτάσεις μας και τα επιχειρήματά μας, δείξανε να τα κατανοούν και δεσμεύθηκαν, αφού σας τις «μεταφέρουν», να αναλάβουν νομοθετικές πρωτοβουλίες σύντομα.  

Ωστόσο, όσον αφορά το θέμα της μείωσης του οικονομικού ανταλλάγματος σε δέκα ευρώ αντί των τριάντα ευρώ που ισχύει σήμερα για όλους τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής επιφυλάχθηκαν να μας απαντήσουν, αφού μελετήσουν ξανά το θέμα. Θα μας επιτρέψετε, λοιπόν, για τελευταία φορά, προς ενδυνάμωση των ισχυρισμών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησή μας, να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Στην αριθμ. 3122.2/23914/2019 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της 8220/131/14 ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651/Β΄) «Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση», προβλέπεται ότι:

Στην περίπτωση χρήσης της πλωτής εξέδρας ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής απαιτείται τόσο η σύμφωνη γνώμη της Λιμενικής Αρχής όσο και η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20.

Δηλαδή, για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σημείο εκκίνησης των θαλασσίων μέσων αναψυχής καθιερώνεται ειδική διαδικασία «έγκρισης». 

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην πράξη:

Για να δουλέψει κάποιος επαγγελματίας με νόμιμη άδεια εκμίσθωσης θ.μ.α, πάνω στο σώμα της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το σημείο εκκίνησης των χρησιμοποιούμενων μέσων για λόγους προστασίας των λουομένων θα γίνεται από πλωτή εξέδρα τοποθετημένης σε απόσταση από την ακτογραμμή ανάλογα με τις ιδιομορφίες της περιοχής και την κρίση της γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20, υποχρεούται να καταβάλλει το οικονομικό αντάλλαγμα των 30 ευρώ ανά τ.μ. Επιπρόσθετα απαιτείται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση (ύστερα από δημοπρασία) του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού. Τουτέστιν με την ισχύουσα νομοθεσία ο εκμισθωτής Θ.Μ.Α υποχρεούται να πληρώνει ένα σοβαρό οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού, αφού αυτός συνδέεται αιτιωδώς με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο νομοθέτης επέτρεπε εκούσια μέχρι το 2014 στους εκμισθωτές Θ.Μ.Α την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, δεδομένου ότι η υποχρεωτική τοποθέτηση και χρήση της προέρχεται απευθείας από τον νόμο, ενώ στους εκμισθωτές Θ.Μ.Α δεν απομένουν παρά «δέσμιες ενέργειες», αφού δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις (υποχρεωτική χρήση πλωτής εξέδρας) των οικείων Λιμενικών Αρχών. Αύξηση τελών ( τα οποία κατά την ανωτέρω υπουργική απόφαση για μία πλωτή εξέδρα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών ανέρχονται σε 4.500,00 ευρώ) σε ένα κλάδο που ήδη έχει επιβαρυνθεί με πολλά βάρη σημαίνει «εκτέλεση» της ανταγωνιστικότητας. Το συγκεκριμένο τέλος πλήττει , ως επί το πλείστον τις εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν, να αποδώσουν τις εισφορές τους, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργήσει.

Οι απόψεις αυτές, όπως εκφράστηκαν με επανειλημμένα έγγραφά και υπομνήματά μας, ενισχύονται περαιτέρω και από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπου στα άρθρα 6 παρ. 18, 28, και 35 παρ.2 περ. α), προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι πλωτές εξέδρες τοποθετούνται καταρχάς σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να τοποθετούνται σε μικρότερη απόσταση με την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής του Άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20. Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται συγκεκριμένα στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής ως σημείο εκκίνησης διενέργειας θαλασσίου αλεξιπτώτου. Επομένως, ο εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής υποχρεωτικά από τον νόμο πρέπει να τοποθετήσει πλωτή εξέδρα, συμμορφούμενος με την κρίση  της Επιτροπής του Άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20.

Με βάση τα πιο πάνω πραγματικά και αληθή γεγονότα  εκτιμούμε ότι το οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την επαγγελματική χρήση πλωτής εξέδρας από τους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής πρέπει να είναι οριζόντιο ,και, σε καμία περίπτωση  να μην  υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ ανά τ.μ

Δελτιο Τυπου Πανελληνιου

Γρήγορη αναζήτηση με Tags

20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα20222023COVID-19e-ΔΛΑK.Y.AkitesurfNέαPARACRAFTSAFE WATERSPORTSWing-FoilingΑΓΓΕΛΙΕΣΑΔΕΙΕΣ ΘΜΑΑΙΓΙΑΛΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝΑετοσανίδαΑσφαλιστήρια ΣυμβόλαιαΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΓΚΛ20Γενική ΣυνέλευσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοπρασίεςΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΛΟΓΕΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΓΑΣΙΑΕΣΠΑΕγγραφέςΕυχαριστήριο ΜήνυμαΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΘαλάσσια Μέσα ΑναψυχήςΘαλάσσια Παιδική ΧαράΙωάννης ΠλακιωτάκηςΚ.Υ.ΑΚΥΑΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΛιμενικό ΣώμαΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑΜήνυμα ΤαμίαΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΣΠΑΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΩΛΕΙΤΕΠαραχώρηση Απλής Χρήσης ΑιγιαλούΣυνάντηση με την υφυπουργό οικονομικώνΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΤροποποίηση Γενικού Κανονισμού ΛιμέναΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΥπουργική ΑπόφασηΥπουργό ΤουρισμούΥφυπουργός Πολιτισμού & ΑθλητισμούΧρήση Πλωτών ΕξεδρώνΧρήσης Πλωτής Εξέδρας

Τελευταία νέα του Πανελλήνιου

Παρακαλούμε απαντήστε σε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μαζί σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.