Ελλάδα , “Παράδεισος του θαλάσσιου τουρισμού , μηχανοκίνητου και ιστιοπλοϊκού” Η οικονομική και πολιτιστική σημασία του θαλάσσιου τουρισμού  είναι δεδομένα για την Ελλάδα, η οποία από την φύση και την γεωγραφική της θέση είναι πόλος έλξης τουριστών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πλούσιες φυσικές ομορφιές ,ο λαογραφικός περίγυρος , η πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά , η ιστορικότητα της περιοχής και κυρίως το μεγάλο ανάπτυγμα της ελληνικής ακτογραμμής (17.253,3 χιλιόμετρα σε κλίμακα  1:50.000, περίπου ίσο με τα 2/3 του περίπλου της Αφρικανικής Ηπείρου), σε συνδυασμό με τη νησιωτική συγκρότηση  της Ελλάδας και την παραδοσιακή αγάπη του Έλληνα για τη θάλασσα, προσδίδουν ιδιαίτερη  αίγλη στο θαλάσσιο τουρισμό .

Εξάλλου , οι ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα  την έχουν καταστήσει διεθνώς <<Παράδεισο του θαλάσσιου τουρισμού , μηχανοκίνητου και ιστιοπλοϊκού>>   και για μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων , Αμερικανών αλλά και άλλων εθνικοτήτων πολιτών αποτελεί  <<τουριστικό όνειρο>>. Η δυνατότητα περεταίρω επέκτασης  και ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των μελών του με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επαγγελματική οργάνωση τους και την εξασφάλιση  των κοινών επαγγελματικών δικαιωμάτων τους εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει στα μέλη μια δυναμική και συνεχή πορεία στο μέλλον.