Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search
Loading…

Frequently Asked Questions

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένος με αρ. 50, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ: 1151-13/5/2013) με θέμα «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών», το άρθρο 3, παρ. 19 ορίζει τα ακόλουθα: 

 

19. Αντίστοιχη άδεια εκδοθείσα στην αλλοδαπή, που κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο ενδιαφερόμενος, σε γενόμενο έλεγχο, πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση της άδειας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ότι η Αρχή που την εξέδωσε είναι αρμόδια προς τούτο ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας. 

Κατά τη δική μας εκτίμηση, η πιο πάνω απαίτηση ισχύει για τους μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Και τούτο διότι, εφόσον κάποιος αλλοδαπός ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα για ολιγοήμερες διακοπές δεν είναι λογικά δυνατόν να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες για εξομοίωση της άδειας του. Συνεπώς, η νόμιμη άδεια που κατέχει από την αλλοδαπή, ιδίως για τους προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ισχυρή. Με αφορμή το ερώτημά σας, θα προβούμε σε διευκρίνιση της ανωτέρω παραγράφου από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένος 23, το άρθρο 20, ως προς τα τοπικά όρια ισχύος αδειών, ορίζει τα ακόλουθα: 

1. Τα επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών, μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα με εφεδρική μηχανή, απαγορεύεται να απομακρύνονται πέραν των τριών (3) ν. μιλίων από το σημείο αναχώρησής τους, εφόσον δεν φέρουν: 

α) πομποδέκτη ραδιοτηλεφωνίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και άδεια εγκατάστασης σταθμού σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ραδιοτηλεπικοινωνιών. 

β) κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τις κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων. Σε περίπτωση που φέρουν τον εξοπλισμό που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) αυτής της παραγράφου μπορούν να απομακρύνονται μέχρι έξι (6) ν. μίλια από το λιμάνι ή το σημείο αναχώρησης, όπου ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. 

2. Τα επαγγελματικά αλιευτικά και φορτηγά σκάφη που είναι άφρακτα (χωρίς κατάστρωμα) επιτρέπεται ν’ απομακρύνονται μέχρι έξι (6) ν. μίλια από το σημείο αναχώρησης ή μέχρι τέσσερα (4) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Εφόσον έχουν κλειστό κατάστρωμα ή διαθέτουν στεγανούς χώρους που να τα κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων, επιτρέπεται ν’ απομακρύνονται μέχρι δέκα πέντε (15) ν. μίλια από το σημείο αναχώρησης ή μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. 

«3.α Τα ερασιτεχνικά, ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, άφρακτα (χωρίς κατάστρωμα) και χωρίς στεγανούς χώρους σκάφη, επιτρέπεται ν’ απομακρύνονται μέχρι δύο (2) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Τα σκάφη αυτά, εφόσον είναι μηχανοκίνητα και φέρουν πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των επιβαινόντων, επιτρέπεται ν’ απομακρύνονται μέχρι τέσσερα (4) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή εφόσον εκτελούν πλόες εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων. Εφόσον είναι μηχανοκίνητα και κατασκευασμένα με κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τα κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων μπορούν να απομακρύνονται μέχρι τρία (3) ν. μίλια από την ακτή και εφόσον φέρουν και τον πρόσθετο εξοπλισμό που προβλέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου μπορούν να εκτελούν ακόμη μεγαλύτερους πλόες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Τα τοπικά όρια ισχύος των αδειών, αναγράφονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων. 

β. Για την κατηγορία των πλόων, η οποία αναγράφεται στην άδεια εκτέλεσης πλόων των ερασιτεχνικών σκαφών ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α΄), όπως ισχύει, και είναι ανάλογη των εφοδίων που φέρουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού». 

4. Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποστάσεις μπορούν να επιμηκύνονται με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ανάλογα με τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της περιοχής τους. «5. Σε μικρά σκάφη με σήμανση «CE» λαμβάνονται υπόψη και καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων και οι τυχόν πρόσθετοι τοπικοί περιορισμοί που τίθενται στη Δήλωση Συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή τους». 

«6. Τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, μπορούν να επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμένες και όρμους της αλλοδαπής καθώς και να εκτελούν διεθνείς πλόες και πλόες μεταξύ λιμένων ξένου Κράτους, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού για πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς και να έχουν εφοδιαστεί με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω σκάφη πρέπει επιπλέον να διαθέτουν κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου πλου. Ο εφοδιασμός με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτικός και για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, εφόσον πρόκειται να εκτελέσουν διεθνή πλου». 

«7. Σε σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, εκτός των πνευστών, που δεν φέρουν σήμανση CE, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους το επιθυμεί, η διαπίστωση της ύπαρξης κλειστού καταστρώματος ή και της επάρκειας των στεγανών χώρων και ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων που μπορεί να μεταφέρει το σκάφος, βεβαιώνονται από κοινοποιημένο για την πιστοποίηση CE φορέα ή από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό ή επαγγελματία κατασκευαστή, αναλόγου είδους σκαφών». 

Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 μπορεί η Λιμενική Αρχή με απόφαση της, ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, να επιμηκύνει τα τρία (3) ναυτικά μίλια σε έξι (6) ναυτικά μίλια. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, τότε τα επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών για να εκτελούν πλόες πάνω από τρία (3) ναυτικά μίλια πρέπει να διαθέτουν πομποδέκτη 

ραδιοτηλεφωνίας και κλειστό κατάστρωμα ή στεγανό χώρο σύμφωνα με την βεβαίωση του κατασκευαστή. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Θελω να γίνω μέλος τι πρέπει να κάνω ?

Η εγγραφή σας στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο ,μπορει να γινει με δυο τρόπους .

  1. Μπορειτε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής εδώ . Αφου αποστείλετε την φόρμα  εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο  και θα σας ενημερώσουμε με όλες τις λεπτομέρειες 
  2. Εκτυπωστε την αίτηση , συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επικοινωνήστε μαζι μας για περισσότερες πληροφορίες   

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε  τηλεφωνικά στο 2661038610 Δευτέρα με Παρασκευή 9.30 με 14.00.

Η εγγραφή κοστίζει 50 ευρώ και η ετήσια συνδρομή 120 ευρώ το χρόνο.

Μπορείτε να πληρώσετε με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του Πανελληνίου ή με ταχυδρομική επιταγή.

Με την  κατάθεση  θα πρέπει να αποστείλετε  e-mail με το αρχείο της μεταφοράς των χρημάτων..

Πως μπορώ να αποκτήσω άδεια προπονητή θαλασσιού σκι

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για το πως θα μπορέσετε να αποκτήσετε άδεια προπονητή για την άσκηση επαγγέλματος . Αυτή την στιγμή περισυλλέγουμε πληροφορίες και σύντομα θα μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από την σελίδα μας